استان بوشهر

پرشین کافه

بالاتر از شورای شهر، طبقه‌ی فوقانی رستوران خلیج فارس- تلفن: ۰۹۱۷۶۹۸۷۴۴۰