استان خراسان

بازرگانی قهوه ی عبداللهی

خراسان رضوی، مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۳۲، پلاک ۹ – تلفن : ۰۵۱۳۸۵۴۴۵۴۹

کافی مون

خراسان رضوی، نیشابور، خیابان ۲۲ بهمن غربی، خیابان هاشمی نژاد، شماره‌ی ۲، طبقه‌ی اول – تلفن : ۰۵۱۴۲۲۴۸۴۰۲

 

قهوه موکا

خراسان رضوی ،تربت حیدریه، انتهای بازار گمرک، قهوه موکا_ تلفن:۰۵۱۵۲۲۴۸۵۰۸