استان خوزستان

 

کافه رینو

اهواز، کیانپارس، خیابان ۷شرقی، پلاک ۳۸- تلفن: ۰۶۱۳۳۹۲۲۱۵۲

کافه کوچه

اهواز، کیانپارس، نبش خیابان ۱۱شرقی- تلفن: ۰۶۱۳۳۹۲۴۶۱۶

کافه سیتی

اهواز، کیانپارس، نبش ۲۰ غربی، جنب بانک کشاورزی- تلفن: ۰۶۱۳۳۳۷۵۰۷۳

کافه پالیش

اهواز، انتهای ۲۷ شرقی، کیان آباد- تلفن: ۰۶۱۳۳۹۱۱۶۷۶

کافه موزهی تارمه

شوشتر، خیابان امام خمینی، ضلع غربی، جنب فروشگاه فرهنگیان- تلفن: ۰۶۱۳۶۲۰۰۱۱۰