استان کرمانشاه

کافه آدم برفی

کرمانشاه، چهارراه سی متری دوم، به سمت سنگر، نبش خیابان گلشن- تلفن: ۰۹۳۶۷۰۳۵۵۰۷