استان زنجان

کافه کوچه

خیابان سعدی ،وسط کوچه عباس منتخبی، ساختمان آزاد، پ ۵ کافه کوچه_ تلفن:۰۹۳۵۸۷۸۹۲۳۵