استان قزوین

کافه نگار السلطنه

خیابان امام، روبروی خیابان عبید زاکانی، کاروانسرای سعدالسلطنه، بازار وزیر، حجره‌ی سی و چهار- تلفن: ۰۲۸۳۳۲۴۷۶۳۴

کافه کاروما

فردوسی شمالی، روبه روی پمپ بنزین، مرکز خرید نارون، طبقه سوم واحد۴۴_ تلفن:۰۲۸۳۳۳۶۸۲۰۱