استان هرمزگان

فروشگاه قهوهی ملل (شعبهی ساحلی)

بندرعباس، بلوار ساحلی، نرسیده به میدان صیادان، جنب پیتزا دومینو- تلفن: ۰۹۰۳۳۳۳۰۹۰۰

فروشگاه قهوهی ملل (شعبهی چهارراه پردیس)

بندرعباس، گلشهر، رسالت شمالی چهارراه پردیس به سمت دانشگاه آزاد- تلفن: ۰۹۰۳۳۳۳۰۹۰۰