نسخه دیجیتال شماره دو

کد محصول : 217

نسخه ی دیجیتال شماره ی دو مجله ی تخصصی قهوه دان
دوماهنامه قهوه‌دان ـ شماره ۲ ـ مرداد و شهریور ۹۵

***

در این شماره از دوماهنامه تخصصی قهوه‌دان می ‌خوانیم:

– آشنایی با واژگان تخصصی صنعت قهوه

– زبان قهوه

-چگونه قهوه به نوشیدنی پرطرفداردر جهان تبدیل شد؟

– قهوه تخصصی چیست؟

– پرسش و پاسخ پیرامون قهوه ساز ایروپرس

– پنج قانون از زبان یک باریستا برای داشتن یک اسپرسوی خوب

– برای تعیین درجه رست قهوه از حواس پنجگانه تان استفاده کنید

– اسیدیتی قهوه: دانش و تجربه

– قهوه چگونه بر مغز شما تاثیر میگذارد

– اجتماع قهوه

تومان4,000 تومان0


محصولات مرتبط