برچسب های پست اختراع’

همه ما میدانیم که قهوه دربرگیرنده گذشته و حال ما بوده و هست. ماده سیاه و خوشمزه‌ای که از قرن ۱۳ پیشتازی کرده است و همچنان به پیشروی در زمان ادامه می‌دهد و به دلیل اختراعات انسانی جدیداً با سرعت بیشتری هم به پیشرفت ادامه می‌دهد. ۱- باریسیر (Barisieur) باریسیر یک ساعت زنگ‌دار است که […]