برچسب های پست اروپرس’

عصاره‌گیری اسپرسو با فیلتر کاغذی اروپرس

عصاره‌گیری اسپرسو با فیلتر کاغذی اروپرس

اروپرس به دلیل تطبیق پذیری و سهولت استفاده ، یک ابز ار قهوه تخصصی بشمار می‌آید. بسختی میتوانید با این وسیله قهوه ‌ی بد درست کنید ، اما تجربه و رسیدن به دستور العمل مخصوص به خودتان، آسان است.
تا بحال، از آن به طور عمده برای دم‌آوری قهوه‌ی داغ استفاده می کردیم که به طرز جالبی، دارای یک زمان دم‌آوری حدوداٌ دو دقیقه‌ای بود ، وشرکت اعلام کرد دستور خود را برای دم‌آوری سرد قهوه اروپرس تغییر داده است.
برای پیدا کردن روشی برای دم‌آوری سرد با اروپرس، همراه با برخی نکات و ترفندها برای استخراج عطر و طعم و بهتر، من با خالق دستگاه، آلن آدلر صحبت کردم.

نزدیک به ده سال از برگزاری رقابت های مربوط به اروپرس میگذرد. رقابت هایی که با آزمایش، خلاقیت و مهم تر از همه سرگرمی همراه بوده است. زمانی که برای اولین بار در اسلو و با سه شرکت کننده برگزار میشد، تنها تعداد کمی میتوانستند رشد آن را متصور شوند. اما امروزه پیش از مسابقات […]