برچسب های پست تلخی’

شما از ما پرسیدید، چرا عطروطعم قهوه می‌تواند با پس‌مزه‌ی آن متفاوت باشد. درحالی‌که احتمالاً همان مواد شیمیایی عامل هردوی آن‌ها هستند؟ در اینجا ما به این پرسش پاسخ می‌دهیم: پس‌مزه (aftertaste)، در قهوه، به آنچه از چشیدن درمی‌یابید و عطرهایی که بعد از بلع در دهان باقی‌مانده است اشاره دارد. در مقایسه با سایر […]