برچسب های پست سلامتی’

کریس چوی ۲۳ ساله در مرکز شهر واشنگتن زندگی می‌کند. کریس می‌گوید: «نوشیدن قهوه بسیار مرسوم است و افراد زیادی به‌صورت روزانه قهوه می‌نوشند.» من یک قهوه نوش حرفه‌ای نیستم، اما می‌دانم که بسیاری از مردم به‌صورت افراطی قهوه می‌نوشند. یک فنجان قهوه در روز اغلب برای من کافی است. بااین‌حال، در دو دهه اخیر، […]