برچسب های پست هندوراس’

  اگر شما در خانواده‌ای زندگی می‌کردید که در تغییر وجهه‌ی قهوه تخصصی تأثیر داشت ، چه احساسی داشتید؟ احساس افتخار؟ هیجان؟ خانواده‌ی پاز (Paz) از سانتا باربارای هندوراس ، دقیقا در چنین موقعیتی هستند.آن‌ها  نه‌تنها شاهد برداشت خارق‌العاده‌ی محصول از منطقه‌ی خود هستند، بلکه می‌دانند که؛ به خاطر حمایتشان و رابطه‌ای که با کشاورزان […]