برچسب های پست کاپینگ’

کاپینگ قهوه و بهبود حس چشایی

کاپینگ قهوه و بهبود حس چشایی

شما از ما پرسیدید، چرا عطروطعم قهوه می‌تواند با پس‌مزه‌ی آن متفاوت باشد. درحالی‌که احتمالاً همان مواد شیمیایی عامل هردوی آن‌ها هستند؟ در اینجا ما به این پرسش پاسخ می‌دهیم: پس‌مزه (aftertaste)، در قهوه، به آنچه از چشیدن درمی‌یابید و عطرهایی که بعد از بلع در دهان باقی‌مانده است اشاره دارد. در مقایسه با سایر […]

چگونه آنها را در فنجان شناسایی کنیم؟ تعدادی عیب (Defect) ممکن است هنگام رست قهوه به وجود آید که می‌تواند روی طعم قهوه شما تاثیر بگذارد. شما ممکن است طعم سوختگی یا طعمی شبیه به خاکستر را در قهوه حس کنید که حاصل عیب Scorched است و یا حتی می‌توانید طعمی شبیه به جو یا […]