برچسب های پست Scott Rao’

چند هفته پیش فرصتی برای من پیش آمد که بتوانم در کلاس دم کردن تخصصی قهوه (Brewing) که توسط این مؤلف و کارشناس قهوه در محلی که معمولاً برای مزایده کالاها استفاده می‌شود، در ملبورن استرالیا برگزار شد، شرکت کنم. طی چند سال اخیر رائو تعدادی ازاین‌دست کلاس‌ها و همچنین یک سری کلاس‌های روست که […]