برچسب های پست فرآوری’

قهوه‌ی چین، عضو جدید بازار قهوه

قهوه‌ی چین، عضو جدید بازار قهوه

فرآوری قهوه با میوه، متُد جدید؟

فرآوری قهوه با میوه، متُد جدید؟

ردیابی سفر قهوه از بندر المُخا، یمن

ردیابی سفر قهوه از بندر المُخا، یمن

  “ عسلیHoney “، “خشکDry “، ” شسته شده Washed” و “پالپیِ طبیعیPulped natural “… آیا شده به بسته‌بندی قهوه‌ای که خریداری کرده‌اید نگاهی بیاندازید و با مشاهده‌ی این واژه‌ها از خود بپرسید معنی این اصطلاحات چیست؟ یا، شاید مهم‌تر از آن، اصلاً کدام یک از این قهوه‌ها با ذائقه‌تان سازگارتر است؟ خب لازم نیست […]