ورود یا عضویت 09211229098

استان اصفهان

کافه رادیو سپاهان

اصفهان- خیابان چهارباغ عباسی، کوچه‌ی سپاهان – تلفن : 03132245089

کافه رادیو استانداری

اصفهان- خیابان استانداری، روبروی بیمارستان خورشید – تلفن : 03132231388

کافه قهوه ایساتیس

اصفهان- چهارراه فلسطین، ابتدای خیابان استانداری، نبش نهر فرشادی غربی – تلفن : 03132213000

فروشگاه قهوه‌ی ایساتیس (شعبه‌ی شماره‌ی یک)

اصفهان- ابتدای خیابان استانداری، نرسیده به خیابان نهرفرشادی – تلفن : 03132217252

کافه ستاره آبی

اصفهان- ابتدای خیابان استانداری، نرسیده به خیابان نهرفرشادی – تلفن : 03132217252

کافه آقای فنجان

اصفهان- چهارباغ عباسی کوچه سینما سپاهان رو به رو سینما – تلفن : 09019510538

بازرگانی زاگرس

اصفهان- سه راه سیمین خیابان سهروردی روبه رو تقاطع ساختمام کاژه طبقه ششم واحد e2 – تلفن : 09134443060

قهوه آرارات

شاهین شهر خیابان عطار خیابان ژاندارمری بعد از سه راهی اولی – تلفن : 09138371041