ورود یا عضویت 09211229098

استان یزد

اطلس کافی

یزد.صفاییه.میدان امام حسن.انتهای شهید کریمی یزدی.بعداز سه راه ۱۵خرداد.روبروی سالار مسکن. – تلفن : 09132582621

کافه دات

یزد صفائیه بلوار دانشگاه نبش طراز یزدی کافه دات تلفن : 09133512622