ورود یا عضویت 09211229098

استان قزوین

کافه نگار السلطنه

خیابان امام، روبروی خیابان عبید زاکانی، کاروانسرای سعدالسلطنه، بازار وزیر، حجره‌ی سی و چهار- تلفن: 02833247634

کافه کاروما

فردوسی شمالی، روبه روی پمپ بنزین، مرکز خرید نارون، طبقه سوم واحد44_ تلفن:02833368201